Vi tilbyr følgende undervisning:

  • Etterutdanning av yrkessjåfører – godstransport, persontransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods

  • Arbeidsvarslingskurs for arbeid på og ved vei

  • ADR - transport av farlig gods

  • Sikkerhetskurs for ATV og snøscooter

  • Utrykningskjøring - utdanning og vedlikeholdstrening for utrykningssjåfører

  • MC - oppfriskningskurs og videreutvikling etter en lang vinter

  • Glattkjøringskurs - oppfriskning og oppdatering av kunnskaper for kjøring på glatt føre

  • +65 - for sjåfører som ønsker oppfriskning av sine kjøreferdigheter og oppdatering på de siste trafikkbestemmelser

Kurstider tilrettelegges etter kundens ønske.

Påmelding til aktuelle kurs skjer via vårt skjema på siden “Kontakt oss”.

Oversikt over våre planlagte kurs:

* Avhenger av nok påmeldte.

Etterutdanning yrkessjåfører Sted/tidsrom Oppstart 
Godstransport Lakselv - uke 42 (18. - 22. okt 2022) Kl 0800
Persontransport Tromsø - uke 43 (25. - 29. okt 2022) Kl 0800
1 dag utvidelse til godstransport    
1 dag utvidelse til persontransport * Lakselv - uke 42 (23. okt 2022) Kl 0900
Kombinertkurs (person/gods)    
      
Arbeidsvarslingskurs Sted/tidsrom Oppstart
Kurs 1 (grunnkurs) Skibotn - uke 38 (23. sep 2022) Kl 0900
Kurs 2 (ansvarshavende)    
Kurs 3 (manuell trafikkdirigering)    
      
ADR-kurs Sted/tidsrom Oppstart
Grunnkurs Tromsø - uke 39 (30. sep 2022) Kl 1400
Klasse 1 Tromsø - uke 39 (1. okt 2022) Kl 0900
Klasse 7    
Tank Tromsø - uke 39 (2. okt 2022) Kl 0900
      
Sikkerhetskurs ATV og snøscooter Sted/tidsrom Oppstart
      
Utrykningskurs - kode 160 Sted/tidsrom Oppstart