Vi tilbyr følgende undervisning:

  • Etterutdanning av yrkessjåfører – godstransport, persontransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods

  • Arbeidsvarslingskurs for arbeid på og ved vei

  • ADR - transport av farlig gods

  • Sikkerhetskurs for ATV og snøscooter

  • Utrykningskjøring - utdanning og vedlikeholdstrening for utrykningssjåfører

  • MC - oppfriskningskurs og videreutvikling etter en lang vinter

  • Glattkjøringskurs - oppfriskning og oppdatering av kunnskaper for kjøring på glatt føre

  • +65 - for sjåfører som ønsker oppfriskning av sine kjøreferdigheter og oppdatering på de siste trafikkbestemmelser

Kurstider tilrettelegges etter kundens ønske.

Påmelding til aktuelle kurs skjer via vårt skjema på siden “Kontakt oss”.

Oversikt over våre planlagte kurs:

* Digital undervisning på zoom.us. Nærmere prosedyre for pålogging vil bli sendt etter påmelding. 

Etterutdanning yrkessjåfører Sted/tidsrom Oppstart 
Godstransport

20.februar 2024 - 24.februar 2024

Kl 0800

Persontransport

Fordelt på to uker:

7.februar 2024 - 8.februar 2024

14.februar 2024 - 15.februar 2024 og 17.februar 2024

Kl 0900

1 dag utvidelse til godstransport 23 .februar 2024  Kl 1100
1 dag utvidelse til persontransport  15.februar 2024  Kl 0900
Kombinertkurs (person/gods)    
      
Arbeidsvarslingskurs Sted/tidsrom Oppstart
Kurs 1 (grunnkurs) *    
Kurs 2 (ansvarshavende)    
Kurs 3 (manuell trafikkdirigering)  
      
ADR-kurs Sted/tidsrom Oppstart
Grunnkurs  Tromsø 26.januar 2024 Kl 1200
Klasse 1  Tromsø 26.-27.januar 2024  Kl 0800
Klasse 7    
Tank  Tromsø 27.-28.januar 2024 Kl 0830
      
Sikkerhetskurs ATV og snøscooter Sted/tidsrom Oppstart
      
Utrykningskurs - kode 160 Sted/tidsrom Oppstart