Vi tilbyr følgende undervisning:

  • Etterutdanning av yrkessjåfører – godstransport, persontransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods

  • Arbeidsvarslingskurs for arbeid på og ved vei

  • ADR - transport av farlig gods

  • Sikkerhetskurs for ATV og snøscooter

  • Utrykningskjøring - utdanning og vedlikeholdstrening for utrykningssjåfører

  • MC - oppfriskningskurs og videreutvikling etter en lang vinter

  • Glattkjøringskurs - oppfriskning og oppdatering av kunnskaper for kjøring på glatt føre

  • +65 - for sjåfører som ønsker oppfriskning av sine kjøreferdigheter og oppdatering på de siste trafikkbestemmelser

Kurstider tilrettelegges etter kundens ønske.

Påmelding til aktuelle kurs skjer via vårt skjema på siden “Kontakt oss”.

Oversikt over våre planlagte kurs:

* Digital undervisning på zoom.us. Nærmere prosedyre for pålogging vil bli sendt etter påmelding. 

Etterutdanning yrkessjåfører Sted/tidsrom Oppstart 
Godstransport

 

 Tromsø 5.sept - 9.sept

 

Lakselv 19.sept - 23.sept 

 

Kl 0800

 

Kl 0800 

Persontransport

 

 

 

1 dag utvidelse til godstransport  Tromsø 8.september 2023 Kl 0800
1 dag utvidelse til persontransport  Lakselv 24.sept(forbehold om nok påmeldte) Kl 0900
Kombinertkurs (person/gods)    
      
Arbeidsvarslingskurs Sted/tidsrom Oppstart
Kurs 1 (grunnkurs) *  Digitalt mandag 4.september 2023  Kl 0800
Kurs 2 (ansvarshavende)    
Kurs 3 (manuell trafikkdirigering)    
      
ADR-kurs Sted/tidsrom Oppstart
Grunnkurs  
Klasse 1  
Klasse 7    
Tank    
      
Sikkerhetskurs ATV og snøscooter Sted/tidsrom Oppstart
      
Utrykningskurs - kode 160 Sted/tidsrom Oppstart