Vi tilbyr følgende undervisning:

  • Etterutdanning av yrkessjåfører – godstransport, persontransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods

  • Arbeidsvarslingskurs for arbeid på og ved vei

  • ADR - transport av farlig gods

  • Sikkerhetskurs for ATV og snøscooter

  • Utrykningskjøring - utdanning og vedlikeholdstrening for utrykningssjåfører

  • MC - oppfriskningskurs og videreutvikling etter en lang vinter

  • Glattkjøringskurs - oppfriskning og oppdatering av kunnskaper for kjøring på glatt føre

  • +65 - for sjåfører som ønsker oppfriskning av sine kjøreferdigheter og oppdatering på de siste trafikkbestemmelser

Kurstider tilrettelegges etter kundens ønske.

Påmelding til aktuelle kurs skjer via vårt skjema på siden “Kontakt oss”.

OBS! På grunn av tekniske problemer fungerer ikke kontaktskjema.
Send derfor e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for påmelding. 

 

Oversikt over våre planlagte kurs:

* Digital undervisning på zoom.us. Nærmere prosedyre for pålogging vil bli sendt etter påmelding. 

 

Etterutdanning yrkessjåfører

Sted/tidsrom

Oppstart 

Godstransport

Kirkenes: 7.mai 2024 - 11.mai 2024

Tromsø: 21.mai 2024 - 25.mai 2024

Kl 0800

Kl 0800

Persontransport

Fordelt på to uker:

Tromsø uke 15: Onsdag 10.april 2024 og torsdag 11.april 2024

Tromsø uke 17: Onsdag 24.april 2024, torsdag 25.april 2024 og lørdag 27.april 2024

 

Kl 0900

Lørdag kl 0800

Persontransport

Tromsø uke 21: Tirsdag 21.mai 2024 - lørdag 25.mai 2024

Kl 0900

Persontransport

Fordelt på to uker:

Tromsø uke 22: Onsdag 29.mai 2024 og torsdag 30.mai 2024

Tromsø uke 23: Onsdag 5.juni 2024, torsdag 6.juni 2024 og lørdag 8.juni mai 2024


Kl 0900
 

Lørdag kl 0800

1 dag utvidelse til godstransport

Fredag 24.mai 2024

Kl 1000

1 dag utvidelse til persontransport

Kirkenes: Søndag 12.mai 2024

Tromsø: Onsdag 24.april 

Tromsø: Onsdag 5.juni

Kl 0900

Kombinertkurs (person/gods)

  

Arbeidsvarslingskurs

Sted/tidsrom

Oppstart

Kurs 1 (grunnkurs) *

 Skibotn 12.april 2024

Kl 0900

Kurs 2 (ansvarshavende)

 Skibotn 11.april 2024

Kl 1400

Kurs 3 (manuell trafikkdirigering)

 Skibotn 12.april 2024

Kl 1300

  

ADR-kurs

Sted/tidsrom

Oppstart

Grunnkurs

 Tromsø 13.april 2024

Kl 1000

Klasse 1

 Tromsø 14.april 2024

Kl 0900

Klasse 7

Tank

 Tromsø 14.april 2024 - 15.april 2024

Kl 0800

  

Sikkerhetskurs ATV og snøscooter

Sted/tidsrom

Oppstart

  

Utrykningskurs - kode 160

Sted/tidsrom

Oppstart