Våre kurs

Vi tilbyr følgende undervisning:

  • Etterutdanning av yrkessjåfører – godstransport, persontransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods
  • Arbeidsvarslingskurs for arbeid på og ved vei
  • ADR - transport av farlig gods
  • Sikkerhetskurs for ATV og snøscooter
  • Utrykningskjøring - utdanning og vedlikeholdstrening for utrykningssjåfører
  • MC - oppfriskningskurs og videreutvikling etter en lang vinter
  • Glattkjøringskurs - oppfriskning og oppdatering av kunnskaper for kjøring på glatt føre
  • + 65  - for sjåfører som ønsker oppfriskning av sine kjøreferdigheter og oppdatering på de siste trafikkbestemmelser

Kurstider tilrettelegges etter kundens ønske.

Påmelding til aktuelle kurs skjer via vårt skjema på siden “Kontakt oss”.


Oversikt over våre planlagte kurs:

Etterutdanning yrkessjåfører Tidsrom Oppstart
Godstransport Tromsø - uke 23 (2. - 6. jun 2020)
Lakselv - uke 25 (16. - 20. jun 2020)
1300
0800
Persontransport
1 dag utvidelse til godstransport Tromsø - uke 24 (8. jun 2020) 1300
1 dag utvidelse til persontransport Lakselv - uke 25 (21. jun 2020) 0900
Kombinertkurs (person/gods)
Arbeidsvarslingskurs Tidsrom Oppstart
Kurs 1 (grunnkurs) Tromsø - uke 22 (25. mai 2020) 0800
Kurs 2 (ansvarshavende)
Kurs 3 (manuell trafikkdirigering)
ADR-kurs Tidsrom Oppstart
Grunnkurs
Klasse 1
Klasse 7
Tank
Sikkerhetskurs i ATV og snøscooter Tidsrom OppstartUtrykningskurs - kode 160 Tidsrom Oppstart


© Tromsø Trafikkompetanse 2020 - web av G. Baardsen