Våre kurs

Vi tilbyr følgende undervisning:

  • Etterutdanning av yrkessjåfører – godstransport, persontransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods
  • Arbeidsvarslingskurs for arbeid på og ved vei
  • ADR - transport av farlig gods
  • Sikkerhetskurs for ATV og snøscooter
  • Utrykningskjøring - utdanning og vedlikeholdstrening for utrykningssjåfører
  • MC - oppfriskningskurs og videreutvikling etter en lang vinter
  • Glattkjøringskurs - oppfriskning og oppdatering av kunnskaper for kjøring på glatt føre
  • + 65  - for sjåfører som ønsker oppfriskning av sine kjøreferdigheter og oppdatering på de siste trafikkbestemmelser

Kurstider tilrettelegges etter kundens ønske.

Påmelding til aktuelle kurs skjer via vårt skjema på siden “Kontakt oss”.


Oversikt over våre planlagte kurs:

Etterutdanning yrkessjåfører Tidsrom Oppstart
Godstransport Tromsø - uke 12 (17. mar - 21. mar 2020) 1300
Persontransport Sørreisa - uke 10 (2. - 6. mar 2020)
Tromsø - uke 13 (24. - 28. mar 2020)
Tromsø - uke 17 (21. - 25. apr 2020)
0800
0800
0800
1 dag utvidelse til godstransport Sørreisa - uke 10 (8. mar 2020)
Tromsø - uke 12 (20. mar 2020)
0900
1300
1 dag utvidelse til persontransport Tromsø - uke 13 (27. mar 2020)
Tromsø - uke 17 (24. apr 2020)
0800
0800
Kombinertkurs (person/gods)
Arbeidsvarslingskurs Tidsrom Oppstart
Kurs 1 (grunnkurs) Sørreisa - uke 10 (4. mar 2020) 0900
Kurs 2 (ansvarshavende)
Kurs 3 (manuell trafikkdirigering)
ADR-kurs Tidsrom Oppstart
Grunnkurs
Klasse 1
Klasse 7
Tank
Sikkerhetskurs i ATV og snøscooter Tidsrom OppstartUtrykningskurs - kode 160 Tidsrom Oppstart


© Tromsø Trafikkompetanse 2020 - web av G. Baardsen