Priser

Etterutdanning av yrkessjåfører 

35 timer kurs godstransport/persontransport – inkludert servering med varmrett.
- Pris Tromsø: Kr. 8.500,-
- Pris Lakselv: Kr 14.000,-

En dags utvidelse fra gods til persontransprt – kr. 1.000,-
En dags utvidelse fra person til godstransport – kr. 1.500,-

Andre kurs, undervisning, forelesning og etterforskning

Pris etter avtale.

© Tromsø Trafikkompetanse 2019 - web av G. Baardsen