Etterutdanning av yrkessjåfører

35 timer kurs godstransport/persontransport – inkludert servering med varmrett.

  • Pris Tromsø: Etter avtale

  • Pris Lakselv: Etter avtale

  • En dags utvidelse fra gods til persontransprt – etter avtale

  • En dags utvidelse fra person til godstransport – etter avtale

Andre kurs, undervisning, forelesning og etterforskning

Pris etter avtale.