Om oss

Kursansvarlig: Trafikkrådgiver Alf Arne Øvergård

Alf Arne Øvergård

37 år som politi og spesialetterforsker av trafikkulykker, rådgiver for påtalemyndigheten, instruktør og opplæringsansvarlig innen trafikktjeneste og etterforskning i politiet, instruktør ved Politihøgskolen og sakkyndig i rettsforhandlinger relatert til trafikk. Lang fartstid som godkjent instruktør og utrykningssjåfør på politiets MC.

Fagbrev som bilmekaniker

Pedagogisk utdannelse ved Høgskolen i Tromsø

Utdannelse fra Statens trafikklærerskole

Godkjent som kursansvarlig og instruktør for:

Etterutdanning av yrkessjåfører – kode 95

Arbeidsvarsling på vei

Utrykningskjøring - kode 160

ADR - transport av farlig gods på vei


Vi benytter følgende kurssted, i moderne og funksjonelle lokaler, for etterutdanning av yrkessjåfører:

  • Firma Thor og Bjørnar Workinn A/S, Kvaløyvegen 332, 9016 Tromsø
  • Nobina Norge, avd. Tromsø, Gimlevn. 12, 9019 Tromsø

Sted for de øvrige kurs og forelesninger skjer etter kundens ønske.

© Tromsø Trafikkompetanse 2019 - web av G. Baardsen