Kursansvarlig: Trafikkrådgiver Alf Arne Øvergård

  • 37 år som politi og spesialetterforsker av trafikkulykker, rådgiver for påtalemyndigheten, instruktør og opplæringsansvarlig innen trafikktjeneste og etterforskning i politiet, instruktør ved Politihøgskolen og sakkyndig i rettsforhandlinger relatert til trafikk. Lang fartstid som godkjent instruktør og utrykningssjåfør på politiets MC.

  • Fagbrev som bilmekaniker

  • Pedagogisk utdannelse ved Høgskolen i Tromsø

  • Utdannelse fra Statens trafikklærerskole

Godkjent som kursansvarlig og instruktør for:

  • Etterutdanning av yrkessjåfører - kode 95
  • Arbeidsvarsling på vei
  • Utrykningskjøring - kode 160
  • ADR - transport av farlig gods på vei

Vi benytter følgende kurssted, i moderne og funksjonelle lokaler, for etterutdanning av yrkessjåfører:

  • Maskinentreprenør Jarle Johansen, Skattørvn. 92, 9018 Tromsø

  • TIDE Norge, avd. Tromsø, Gimlevn. 12, 9019 Tromsø

Sted for de øvrige kurs og forelesninger skjer etter kundens ønske.