Utredning av trafikkuhell og trafikkovertredelser

Hvis du føler deg usikker på om du har skyld i trafikkuhell, eller blir anklaget for trafikkovertredelse, forsikringsmessig eller strafferettslig, hjelper vi med å vurdere forholdet.

Forelesning innen trafikkrelevante temaer

Det være seg bedrifter, organisasjoner eller andre som ønsker oppdatering og å bedre sin kunnskap innen vegtrafikken.

Eksempel på trafikkrelaterte temaer:
  • Førerkortbestemmelser, hva kan du kjøre og hva kan dine ansatte kjøre?
  • Kjøretøysikkerhet, hvilke bestemmelser gjelder for sikring av hjul, last, spesialtransport, kjøring med uregistrert motorvogn (motorredskap) m.v.?
  • Presis bilkjøring
  • Rettigheter og plikter for deg som fører og for kontrollmyndigheten
  • Kontrollmyndighetenes håndhevingsinstrukser
  • Bestemmelser vedrørende beslag av førerkort
  • Sikring av skadested
  • Sikring av egne bevis ved trafikkuhell